Konferenciák 2020

Trianon és a történetírás

Társszervező: VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület - Zrínyi Miklós terem

Időpont: 2020. szeptember 21.

Beszámoló a konferenciáról

Program

9:20–9:30 Megnyitó

1. szekció

9:30–9:50 Szakály Sándor: Önálló magyar állam – önálló magyar haderő, 1918–1922

9:50–10:10 Ress Imre: A levéltári örökség és az új államok történeti legitimációja

10:10–10:30 Hőnich Henrik: Szekfű Gyula és a mérsékelt magyar nemzetiségi politika motívuma az
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez narratívájában

10:30–10:50 Vita

10:50–11:00 Kávészünet

2. szekció

11:00–11:20 Ujváry Gábor: Az ország feldarabolása a magyar történetírásban 1918–1920

11:20–11:40 Törő László Dávid: Történészi határkonstrukciók az osztrák és magyar történetírás Burgenland-vitájában

11:40–12:00 Seres Attila: A trianoni békeszerződés Moszkvából nézve. Egy szovjet politikai kiadvány és szerzői 1926-ban

12:00–12:20 Vita

12:20–13:00 Ebéd

3. szekció

13:00–13:20 Gali Máté: Magyar gondolkodók reflexiói Trianonra a Horthy-korszakban


13:20–13:40 Joó András: Kései nosztalgiák a francia történetírásban egy „hajdanvolt birodalom” felé: Példák Ausztria- Magyarország változó megítélésére francia történeti munkákból


13:40–14:00 Erős Vilmos: A ’kereszténység védőbástyája’ és Westungarn: Trianon Domanovszky Sándor történeti/történetpolitikai nézeteiben


14:00–14:20 Pap Milán: Trianon és a nacionalizmus kérdése 1956 után

14:20–14:30 Vita, a konferencia zárása

 

 

Értelmiség a Kádár-korszakban: viták és irányzatok

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika, Zrínyi terem

Időpont: 2020. március 6.

Beszámoló a konferenciáról

 

 

Program

9:00-9:10 Megnyitó 

1. szekció

9:10-9:30 Kalmár Melinda: Az értelmiség útja a …hova is? Az értelmiség szerepmódosulásai a 20. század második felében.

9:30-9:50 Papp István: Kollektivizálás után. Társadalmi konfliktusok, gazdasági feszültségek a magyar agráriumban 1961 és 1965 között.

9:50-10:10 Pap Milán: „Agrárértelmiség” és reform. Szövetkezeti vita 1968-ban

10:10-10:30 Kérdések, vita

10:30-10:50 Kávészünet 

2. szekció

10:50- 11:10 Csapody Miklós: „Publikációspolitika” az 1980-as évek elején. Elmélet és gyakorlati példák

11:10-11:30 Csatári Bence: „Először megverni, aztán megnyerni” – Pártállami ifjúság- és művelődéspolitikai megfontolások a Kádár-korszak első felében (1957–1972

11:30-11: 50 Takács Tibor: Szamuely Tibor és a Tanácsköztársaság megítélése a Kádár-korszakban

11:50-12:10 Medgyesi Konstantin: Az értelmiségi és a káder lét határmezsgyéjén: az agitpropos/kommunikátor Grósz Károly

12:10-12:30 Kérdések, vita

12:30-13:30 Ebédszünet

3. szekció

13:30-13:50 Mirák Katalin: Nemzeti és „nemzeti” ünnepeink – a pártállam történeti emlékezetpolitikájának nyomai az evangélikus sajtóban (1956–1989)

13:50-14:10 Petrás Éva: "Békés együttélés helyett békés együttműködést!" - Katolikus modus vivendi-variációk a kádári Magyarországon az 1960-as és 1970-es években

14:10-14:30 Novák Attila: Aki kiválasztott és aki eltávolodott - egy zsidó népi regény különös fogadtatása (Kardos G.György Avraham Bogatir hét napja, 1968) a hatvanas-hetvenes évek Magyarországán

14:30-14:50 Kérdések, vita

14:50-15:00 A konferencia zárása

 

Értelmiség a Kádár korszakban_flyer.pdf
PDF letöltése
Trianon és a történetírás konferencia.pdf
PDF letöltése