Tudományos tanácskozás Trianon és a történetírás viszonyáról

Szeptember 21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóközpontja a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral közösen rendezett tudományos tanácskozást „Trianon és a történetírás” témában. A konferenciára az Egyetem Zrínyi Miklós termében került sor. Az előadások a tág értelemben vett historiográfiai reflexió keretei között számos aspektusát járták körül a békeszerződés, illetve az ahhoz vezető társadalmi-politikai folyamatok történetírói értékelésének, valamint a megcsonkított ország új helyzetéből következő kultúrpolitikai törekvéseknek. A tanácskozás által lefedett időszak a történettudománynak közvetlenül a szerződés születését övező reakcióitól a Kádár-rendszer hivatalosságának a békéhez való viszonyáig terjedt. Az előadások döntő többsége a hazai  és külföldi történetírás képviselői által kimunkált narratívák bemutatásához kapcsolódott, ugyanakkor szó esett a tágabb értelemben vett populáris történeti gondolkodás, a kultúrpolitikai intézményrendszer, illetve a levéltárügy kérdéseiről is. A konferencia eredményei hamarosan tanulmánykötetben is olvashatóak lesznek.