Konferenciák 2019

Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2019

Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Időpont: 2019. november 22-23.

Beszámoló a konferenciáról

 

Program


November 22. Eszmetörténet


9.20–9.30 Megnyitó

9.30–12.30 A rendi és a modern nemzettudat között I–II.
I.
9.30–9.50 Hőnich Henrik: A nyelvkérdés 1790–91-ben. A röpiratok és az 1790–91. évi diéta vitái
9.50–10.10 Tóth Kálmán: Kontinuitás a nyelvkérdésben? Kis János szuperintendens egy 1830-as cikkének kontextusai
10.10–10.30 Lajtai László: Az 1848 előtti Magyarország-történeti összefoglalók nemzetfelfogásai

10.30–10.50 Vita

10.50–11.00 Kávészünet

II.
11.00–11.20 Pintér Márta Zsuzsanna: A nemzeti identitás új elemei a 18. század fordulóján: a történelmi drámák eszmevilága
11.20–11.40 Vaderna Gábor: A háború poétikája. Berzsenyi Dániel és a francia háborúk
11.40–12.00 Nagy Ágoston: Nemesi nemzet és inszurrekció Kisfaludy Sándor Hazafiúi Szózatában

12.00–12.20 Vita

12.20–13.30 Ebéd

13.30–14.30 A politikai gondolkodás és a politikai gondolkodás története: Beszélgetés Schlett Istvánnal (vezeti: Pap Milán)

14.30–14.50 Kávészünet

14.50–16.30 Eszmék, politika, nemzet – Dualizmus kori eszmetörténet, írók szemével
14.50–15.10 Bényei Miklós: Az Uralkodó eszmék néhány eszmetörténeti tanulsága
15.10–15.30 Vasas Géza: Aki a jobboldali hagyományból kimaradt. Asbóth János a politikai elméletíró és a politikus
15.30–15.50 Gazdag László: A nemzeti egység harcosa – Herczeg Ferenc politikai publicisztikája a dualizmus korában
15.50–16.10 Cséve Anna: Eszmék, hétköznapok, művészi formák. Móricz Zsigmond művészeti emancipációs törekvései a dualizmus korában

16.10–16.30 Vita

17.00 FogadásNovember 23. Politikaelmélet

9.30–10.50 Kortárs kritikai gondolkodás
9.30–9.50 Kiss Viktor: A posztmarxizmus intellektuális stratégiái
9.50–10.10 Kováts Eszter: Kortárs dilemmák a feminista társadalomkritikában és politikaelméletben
10.10–10.30 Kapelner Zsolt: Az ökológiai társadalomkritika politikaelmélete

10.30–10.50 Vita

10.50–11.10 Kávészünet

11.10–12.50 Politikai vezetés és demokráciaelmélet
11.10–11.30 Körösényi András: Napirendformálás, heresztetika és polarizáció: a politikai tér formálása a plebiszciter vezérdemokráciában
11.30–11.50 Metz Rudolf: A populista vezetők a követők szemében
11.50–12.10 Illés Gábor: Plebiszcitarizmus és populizmus
12.10–12.30 Gyulai Attila: Carl Schmitt és a plebiszciter vezérdemokrácia: elmélet és a magyar eset

12.30–12.50 Vita

12.50–14.00 Ebédszünet

14.00–15.00 Politika, nyelv, jelentés: Beszélgetés Szabó Mártonnal (vezeti: Horváth Szilvia és Pál Gábor)

15.00–15.20 Kávészünet

15.20–16.40 Republikánus és neoklasszikus megközelítések
15.20–15.40 Horkay Hörcher Ferenc: A városi republikanizmus fogalma
15.40–16.00 Balogh László Levente: Hannah Arendt és a politikai gondolkodás republikánus hagyománya – Arisztotelész, Machiavelli, Montesquieu
16.00–16.20 Horváth Szilvia: Polisz, demokrácia, politikaelmélet
16.20–16.40 Tóth Szilárd: Republikanizmus, participáció, motiváció

16.40–17.00 Vita

17.00 A konferencia zárása
 

 

                                                                                                  ***

 

Pamphlets and Patriots. Oppositional Movements in the Austrian Netherlands and in Hungary in 1789–1790

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.), O-412 és O-415 termek

Időpont: 2019. október 16.

Beszámoló az Egyetem honlapján

 

PROGRAM:

9.00 OPENING REMARKS
Koen HAVERBEKE, General Delegate of
the Governement of Flanders

9.20-10.50: CONSTITUTIONALISM AND OPPOSITION
(Chair: Henrik Hőnich)
9.20-9.40 Frank JUDO: The Belgian pre and post-history of the Collectio repraesentationum et protocollorum
9.40-10.00 Philip BARKER: The roots of the law: conceptualizing the Ancient Constitution at the 1790/91 diet
10.00-10.20 Ágoston NAGY: Banderia and coronation. The case study of Zala County
10.20-10.50 Discussion

10.50-11.20 Coffe break

11.20-12.50: REVOLUTIONS, REGIMES AND REFORMS
(Chair: Milán Pap)
11.20-11.40 Jane JUDGE: Beyond factions: invocations of national identity in pamphlet literature of the First Belgian Revolution
11.40-12.00 Henrik HŐNICH: The age of democratic revolutions? Reception of the Brabant Revolution in Hungary in 1789–1790
12.00-12.20 Jonathan SINGERTON: The mirror of Habsburg reform in the Austrian Netherlands and Hungary: Maria Carolina’s ideal governance and its opposition in Naples-Sicily, 1775-1813
12.20-12.50 Discussion

12.50-13.50 Lunch

13.50-15.20: RELIGION, REFORMISM, RESISTANCE
(Chair: Attila Károly Molnár)
13.50-14.10 Fred STEVENS: The Responsio Cardinalis Bathiani, Primatus Hungariae, ad Imperatorum Josephum II relative ad Decreta Ecclesiastico-Politica de Religionis Ordinibus (1782) François Xavier de Feller and the ultramontane international
14.10-14.30 Michiel VAN DAM: Christian cosmopolitanism and Cynic apostolicism in the Southern Netherlands:
Feller, Van Eupen, Van den Elsken
14.30-14.50 András FORGÓ: Piarists against Josephinism. A political programme of the Catholic Enlightenment?
14.50-15.20 Discussion

15.20-16.00 Coffee break

16.00-16.30 Closing discussion

16.30-16.40 Closing remarks
Attila Károly MOLNÁR, Director, Thomas Molnar
Institute for Advanced Studies

 

PAMPHLETS-AND-PATRIOTS.pdf
PDF letöltése