2016. évi workshopok

Őszi program

 

December 13. NOVÁK Attila: Herzl Tivadar, a konzervatív? Avagy bevezetés egy gyakorlatias történelmi személyiség "ideológiai" mindennapjaiba

December 6. KOI Gyula: Concha Győző, Haendel Vilmos és Krisztics Sándor az államról

November 29. PETŐ Zoltán: Molnár Tamás teológiája

November 15. KIRÁLY Béla: Molnár Tamás csak francia nyelven megjelent könyvei és francia sajtóvisszhangjuk

November 8. PÁL Gábor: A politikai erőszak problematikája a rendszerváltás utáni politikai és politikatudományi diskurzusban

Október 25. HŐNICH Henrik: A „nemzet” és az „anyai nyelv”: A magyar nyelv programjai és a „nemzeti” közösségről alkotott konstrukciók nyelvi-etnikus tendenciái az 1790-es évek elején

Október 11. TÖRŐ László Dávid: Eckhart Ferenc értelmezése a Szentkorona-eszméről

Október 4. KORONCAI András: Egy arendti megkülönböztetés vakfoltja

Szeptember 27. EŐRY Áron: Szükséges "a kamasz-demokrácia pallérozása és intézményes nörszölése". Fogalomtörténeti állóképek - egy lezárt vizsgálat tapasztalatai és egy folyamatba vett kutatás előlegezett tanulságai

Szeptember 20. GYULAI Attila: A kormányformák körforgása és a politika törvényei

Szeptember 13. PÁNCZÉL HEGEDŰS János: Molnár Tamás autoritáskoncepciója és annak ellenségei

 

Tavaszi program

 

Június 28. PAP Milán: Az állam fogalmának kialakulása Magyarországon - bevezető előadás

Június 21. CSERVÁK Csaba: A köztársasági elnök kapcsolata az egyes hatalmi ágakkal

Június 14. MEGADJA Gábor: Megőrzés vagy visszatérés?

Június 07. MOLNÁR Attila Károly: Változó állameszmények: tolerancia, semlegesség és elismerés

Május 31. HORVÁTH Szilvia: Politikai demokrácia: Kutatási terv

Május 24. NAGY Ágoston: Az 1809-es magyarországi háborús propaganda kontextusai, különös tekintettel az irreguláris fegyveres testületek mozgósítására és a nyomtatott röpirat-irodalomra (Historiográfiai- és kommunikációtörténeti keretek)