Támogatott vendégkutatók, 2018

 

Kepe Nóra

Áldás vagy átok? – Az önimádat szerepe az amerikai fogyasztói társadalom kritikájában

 

Kiss Márton

Az uralkodóval szembeni idegengyűlölet mint a lázadások motorja a 18. század elején

 

Mikecz Dániel

A kollektív cselekvés eszmetörténete

 

Szalai Miklós

Charles Maurras és Molnár Tamás politikai gondolkodásának összehasonlítása

 

Veres Miklós

Eszmetörténeti irányok a dualizmus kori tudományos-fantasztikus irodalomban