Támogatott vendégkutatók, 2016

Dippold Ádám (filozófus)

Descartes látás- és ismeretelmélete

 

Eöry Áron (politológus)

A „demokráciához” kötődő értelemadások az 1945–47-es magyarországi koalíciós időszak nyomtatott nyilvánosságában – fogalomtörténeti vizsgálat a folyóirati közbeszéd és kapcsolódó kötetes kiadványok demokráciaképéről

 

Flick László (politológus)

A politika mint alkotó tevékenység

 

Gyulai Attila (politológus)

A rezsimváltás politikaelmélete

 

Hőnich Henrik (történész)

A „nemzet” és az „anyai nyelv”: A magyar nyelv programjai és a „nemzeti” közösségről alkotott konstrukciók nyelvi-etnikus tendenciái az 1790-es évek elején

 

Koi Gyula (jogász, igazgatásszervező)

Államfogalom és az államról való gondolkodás a közjogi államtudományban hazánkban a 18–20. században

 

Koroncai András (szociológus, közgazdász, filozófus)

Hannah Arendt politikai gondolkodásának kettősségei és radikalitása

 

Pál Gábor (politológus)

Az állami és politikai erőszakkal kapcsolatos felfogások a rendszerváltás utáni magyar politikai diskurzusban

 

Pánczél Hegedűs János (történész, kommunikációs szakember)

Molnár Tamás munkássága

 

Pető Zoltán (történész, esztéta)

Molnár Tamás munkássága

 

S. Király Béla (filozófus, történész, politológus)

A keresztény hivatástudat nyomában (Molnár Tamás magyarra le nem fordított francia és angol nyelvű könyveinek, levelezésének, művei francia sajtóvisszhangjának módszeres feldolgozása)

 

Törő László Dávid (történész)

A Szentkorona-eszme értelmezései a két világháború közötti magyar történetírásban és történeti gondolkodásban, különös tekintettel Eckhart Ferencre