Támogatott vendégkutatók, 2014

A Magyar Művészeti Akadémia és a Molnár Tamás Kutató Központ közös pályázatának nyertesei

 

Albert Farkas

Kondor Béla művészetfilozófiája

 

Barkóczi Janka

Vizuális propaganda Magyarországon 1930-1944-ig

 

Bognár Anna

Szerteágazó recepciótörténet és különleges párhuzamok azeurópai irodalom színpadán: Giacomo Leopardi művészetfilozófiája

 

Cseke Ákos

Igazat mondani. Az igazmondás bölcseleti és vallásos kultúrája

 

Cseporán Zsolt

Művészet és jog. Összehasonlító elemzés társadalomelméleti aspektusból

 

Demeter Tamás

A magyar művészetelmélet szociologizáló dimenziói


Farkas Henrik

Politika, esztétikum, teremtés

 

Farkas Szilárd

Válságfilozófiai koncepciók a XX. századi magyar filozófiában

 

Gyulai Attila

Az irodalmi és a politikai: Paul de Man politikaelmélete

 

Hutvágner Éva

Monográfia a magyar politikai bábművészetről

 

Jász Borbála

Werkbund lakótelepek vizsgálata

 

Kosinsky Richárd

Az absztrakció kritikai recepciója az 1960-as évek magyar művészettörténet-írásában és Nádler István művészete

 

Kulin Borbála

Esztétikum és politikum - kutatások Illyés Gyula életművében

 

Molnár Klára

A kortárs német esztétika új útjai és alkalmazásilehetőségei a színházi események feldolgozásában

 

Mórocz Gábor

Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Godzsu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában

 

Oláh Mátyás László

Köztér és művészet - A polisz terei

 

Papp Emese

Politika és esztétikum kapcsolata Oravecz Imre, Vasadi Péter és Bogdán József művészetében, költészetében

 

Pető Zoltán

A politikaelmélet esztétikai vonatkozásai Edmund Burke műveiben

 

Pogrányi Lovas Miklós

Angolszász kultúrfilozófiai vizsgálódások

 

Rippl Dóra

Babits Mihály irodalomelmélete

 

Sípos László

A művészetfilozófiai koncepciók műkereskedelemben érvényesülő hatása

 

Szilveszter László

Kulturális identitás, nemzetkép és ideológia a második világháború utáni erdélyi költészetben

 

Tóth Gábor

A tömeg- és az elitművészet esztétikai jelentése és társadalmi szerepe a 20. századi eszmetörténetben José Ortega y Gasset, Oswald Spengler és Walter Benjamin filozófiájában   

 

Tóth János

Emlékezetpolitika és stratégiai eszencializmus a nyilvános bemutatásra szánt hazai és képzőművészeti alkotások körül

 

Windhager Ákos

1956 zenei emlékezete

 

 

Kutatási asszisztensi pályázat

 

Ekert Mária

Csunderlik Péter

Mazgon Máté

Tóth Andrea

 

 

Történeti elitkutatás, 1945–1990


 

Balázs Magdolna

Az 1985-90 közötti országgyűlési képviselők életút-vizsgálata

 

Feiszt György

Az 1945 utáni politikai elit történetének kutatása

 

Hubai László

Országgyűlési képviselői adatbázis és országos vezetők biográfiája 1949-1990

 

Szabó Róbert

Komárom megyei pártvezetői,országgyűlési képviselői életút feldolgozása

 

Tar Ferenc

Zala megye országgyűlési képviselői a szocializmus éveiben (1949 - 1990)

 

 

Magyar vonatkozású politikai gondolkodás


 

Hoppál Kál Bulcsú

Molnár Tamás katolicizmusa

 

Kaló József

A XX. század első felének politizálásra kényszerített katonája

 

Makkai Béla

A magyar identitás változásai

 

Németh József

A biztonságpolitika szerepe és annak összetevői a magyar politikai gondolkodásban

 

Pánczél Hegedűs János

Mindszenty József hercegprímás politikai szerepe és gondolkodása 1956-ban