Támogatott vendégkutatók, 2013

Fiatal kutatói pályázat, 2013

 

 

Horváth Szilvia

A demokratikus pluralitás értelmezésmódjai a kortárs agonizmuselméleteken és a klasszikus athéni politikai gondolkodás 20. századi recepcióin keresztül

 

Jakab-Zalánffy Eszter

Machiavelli 18-19.századi recepciója

 

Köllő Zsófia

Politikusportrék a modern magyar politikai gondolkodás kezdeteinél. Nádasdy-Mausoleum

 

Lovas Miklós

Edmund Burke politikai filozófiájának recepciója Russell Kirk műveiben

 

Mandák Fanni

A modern politikatudomány fejlődésének vizsgálata Giovanni Sartori munkásságán keresztül

 

Nagy Ágoston

A magyar nemesi republikanizmus

 

Pap Milán

„Népi”, „liberális”, „magyar”. A magyar demokrácia fogalomtörténete a kései Kádár-korszaktól az ezredfordulóig

 

Pető Zoltán

Kuehnelt-Leddihn gondolkodása

 

Szávayné Séra Magdolna

Nyelv, oktatás, politika. Iskolaválasztást befolyásoló tényezők Kárpátalján

 

Tarján Tamás

Apponyi Albert legitimista táborának politikai programja és a bethleni konszolidáció

 

Uhel Péter

Legitim hatalom és jogalkalmazási stílus

 

Varga-Jani Anna

Edith Stein a 20. századi vallási gondolkodás kontextusában