Konferenciák - 2015

 

KONFERENCIA A DEMOKRÁCIÁRÓL

Molnár Tamás Kutató Központ

2015. november 27. 

 

 

Előadások

PAP Milán: A demokráciaelmélet válsága

HORVÁTH Szilvia: Konfliktus és demokrácia

BOROS János: Megdönthető-e a modern demokrácia?

MIKECZ Dániel: A kézjeleken túl: Horizontális döntéshozatal és demokrácia a magyar hallgatói mozgalomban

BÖCSKEI Balázs: "Létező liberalizmus" válsága vagy "illiberalizmus"?

Emilia PALONEN: Participation and democracy: New trends in Finland

LÁNCZI András: Demokrácia és hanyatlás

BALOGH László Levente: Mi jön a posztdemokrácia után? (A demokrácia válságdiskurzusairól)

MEGADJA Gábor: A liberális demokrácián innen és túl

Program

 

MOLNÁR TAMÁS MUNKÁSSÁGA

Molnár Tamás Kutató Központ

2015. október 30. 

 

Előadások

MOLNÁR Attila Károly: Molnár Tamás és az amerikai konzervatívok

PETŐ Zoltán: Molnár Tamás és a tradicionalizmus

MEGADJA Gábor: Molnár Tamás és az utópia

DIPPOLD Ádám: Molnár Tamás és Voegelin

HOPPÁL Bulcsú: Molnár Tamás katolicizmusának gyökerei

PÁNCZÉL Hegedűs János: A modernitás kurrens hajtómotorja: az atlanti civilizáció kritikája Molnár Tamásnál

CSAPODY Miklós: Molnár Tamás: Az értelmiség alkonya

CSERVÁK Csaba: Molnár Tamás társadalomelmélete

Program

 

 

PROSTITÚCIÓ ÉS SZOCIALIZMUS

Molnár Tamás Kutató Központ

2015. október 2. 

 

Előadások

BÁCSALMÁSI Irén: Szocializmus és prostitúció: Problémák és megoldások 1950–1960

SZÉCSÉNYI Mihály: A prostitúció újjászerveződése és átalakulása Budapesten az 1960-as és 1970-es években

TÓTH Eszter Zsófia: Prostituáltak az 1970-es és 1980-as évek titkosügynök jelentéseiben és filmjeiben

TAKÁCS Judit: A homoszexuális prostitúció nyomai az államszocialista Magyarországon

Program

 

 

EMLÉKEZÉS A HARMADIK RENDSZERVÁLTÓ NEMZETI SZABADELVŰ KORMÁNYRA

Molnár Tamás Kutató Központ

2015. május 22. 

 

Magyarország első rendszerváltó nemzeti szabadelvű kormányát gróf Batthyány Lajos vezette 1848-ban, a másodikat gróf Andrássy Gyula 1867-ben, a harmadikat Antall József 1990-ben. A Molnár Tamás Kutató Központ által szervezett konferencia Antall Józsefnek és kormányának állít emléket és kitekint a rendszerváltozás történelmi jelentőségére.

 

Előadások

 

FORRAI István: Antall József személyes hitvallása

JESZENSZKY Géza: Célok, eredmények és csalódások az Antall-kormány külpolitikájában

BOD Péter Ákos: A szociális piacgazdaság koncepciója és az Antall-kormány. Program, gyakorlat, következmények

TÖLGYESSY Péter: "Tette, mint lehetett" - Antall József kísérlete a jobbközép kormányzásra 1990-1993

POKOL Béla: A rendszerváltás alkotmányjogi lehetőségei és korlátai az Antall-kormány számára

HORVÁTH Attila: A magyar rendszerváltozás elemzése jogtörténeti aspektusból

 

 

RES PUBLICA – PRO PATRIA – VIRTUS

Konferencia a klasszikus és modern republikanizmus és patriotizmus politikai eszmetörténetéről

Molnár Tamás Kutató Központ

2015. február 6.

 

I. Kora újkor

ZÁSZKALICZKY Márton: Brandolini dialógusa a köztársaságról és a királyságról és annak magyar kontextusai

KÖLLŐ Zsófia: Republikanizmus és patriotizmus a 350 éves Nádasdy-Mausoleumban

PETNEHÁZI Gábor: Volt-e velencei mintájú republikanizmus Erdélyben a Báthory-korszakban

SIMON József: Túl a metafizikán: a szekuláris humanizmus programja politikai eszmetörténetéről Christian Francken kolozsvári műveiben 1590 körül

 

II.  18–19. század

TAKÁTS József: Republikánus norma és verses regény (Gyulai Pál: Romhányi)

FÖRKÖLI Gábor: Örökletes monarchia és honpolgári erény: Az államminiszter alakja a 17. századi francia nyelvű népszerűsítő politikai irodalomban

NAGY Ágoston: „Elestjeink’ oszlopa mellett új bajnokok fognak hazafiúi lángokra gyúladhatni”: A sátoraljaújhelyi inszurrekciós emlékmű terve és a politikai nyelvek

VELKEY Ferenc: Közösség-fogalmak a reformkor elejének nyelvi vitáiban: a republikanizmus áthallásai

MIRU György: Republikánus szabadság és demokratikus önkormányzat Kossuth példáján

 

III. Modern republikanizmus?

VAJDA Zoltán: A republikánus erény fogalmának differenciálódása az Újvilágban: Az antiföderalisták esete az 1787. évi alkotmánnyal

LÉVAI Csaba: Klasszikus republikánus és/vagy modern liberális? Egymást kizárni látszó elemek Thomas Jefferson politikai gazdaságtani felfogásában

BALOGH László Levente: A cselekvők köztársasága. Hannah Arendt republikánus eszméi

HÖRCHER Ferenc: Mi a konzervatív republikanizmus? Eszmetörténeti és politikai filozófiai megfontolások

PAP Milán: A liberalizmus republikánus kiigazítása a posztkommunista Magyarországon

 

Program