Politika és közvélemény: Hunfalvy Pál 1848–1849-es politikai publicisztikájáról

Lajtai László cikke a "Tanulmányok Hermann Róbert 60. születésnapja tiszteletére" című tanulmánygyűjtemény második kötetében jelent meg