Szerkesztés és publikációk

A szám tartalmazza többek között az MTKI által szervezett "Warring for the Nation" c. konferencia keynote speakere, Azar Gat előadását (fordította Nagy Ágoston), valamint Pap Milán recenzióját. 

https://szazadvegkiado.hu/szezadveg-folyoirat-2023-02-szam-793