Publikáció

A „Szabad lészen elmélkedésével tett találmánnyait a’ nyelvnek és az irásnak tolmátsága által is világosságra hozni”. Politikai viták a nyilvánosság szükségéről és határairól a Magyar Királyságban az 1790-es évek elején című írás a Századvég folyóirat legújabb, 2021. évi második számában került publikálásra.

https://szazadvegkiado.hu/szazadveg-folyoirat-2021-2-szam-689