Dezintegráció és integráció a kora újkori magyar nemzetfogalom fejlődésében

A premodern magyarországi nemzetfelfogások, illetve a nemzeti identitás történeti formáinak empirikus vizsgálata a történetírás és az irodalomtörténet számára is felveti a szükségességét egy, e sajátos kontextusra tekintettel lévő teoretikus háttér és tudományos fogalmiság kidolgozásának. Egy, a középkori és a kora újkori jelenségek, egyúttal a modernitásba való átmenet időszakának értelmezésére is alkalmas, "megfelelően komplex és rugalmas" keretrendszer kialakításának igényével végezte el Erdős Zoltán a probléma historiográfiai elemzését, megvilágítva a kérdéssel kapcsolatos hazai és külföldi történeti és teoretikus szakirodalom főbb csapásirányait, valamint a felmerülő módszertani és elméleti kérdéseket. Erdős Zoltán prezentációját a témáról vita követi Hőnich Henrik, Lajtai László és Nagy Ágoston részvételével.

Beszélgetés Erdős Zoltán történésszel, az ELTE doktorjelöltjével, a pécsi Csorba Győző Könyvtár könyvtárosával a „premodern nemzetfogalom szerkezeti vázlatáról” írt kézirata kapcsán.

Program

16.30-17.00: Dezintegráció és integráció a kora újkori magyar nemzetfogalom fejlődésében. Erdős Zoltán előadása 

17.00-17.45: Beszélgetés az előadóval Hőnich Henrik, Lajtai László és Nagy Ágoston részvételével

17.45-18.00: Vita, kérdések a közönség részéről

*

A workshopra 2021. május 18-án kedden, 16.30 órai kezdettel kerül sor, online rendszerben.

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az online platform linkje a regisztráció után válik elérhetővé. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.