Az MTKI idei workshop-sorozatának első előadása

Az előadás címe: A fordítások szerepe a politikai eszmetörténeti kutatásban. Elméleti kérdések, korabeli reflexiók és néhány gyakorlati példa a klasszikus századforduló idejéből.

A workshopra 2021. március 16-án kedden, 16.30 órai kezdettel kerül sor, online rendszerben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az esemény linkje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThkYjZiMDgtODAyMC00OWQ3LTliYzAtYTkxZjEyMTdhYzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%2274f997dd-aa10-45dc-b768-870fca430388%22%7d