Könyvújdonság

A Századvég Kiadó gondozásában megjelent kötet a magyar eszmetörténet régi adósságából farag le. Ottlik László (1895–1945) ugyanis a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás és jogbölcselet egyik legfontosabb szerzője, a nyugat-európai kortárs irodalom egyik legjobb ismerője, aki mégis kötésig állt a magyar problémákban. A kötet tartalmazza Ottlik legfontosabb társadalom- és politikaelméleti írásait, valamint sok nehezen hozzáférhető tanulmányát is.

https://szazadveg.hu/hu/termek/97